fbpx

Konflikt serologiczny w układzie grup Rh.

Jest to najczęstsza i najbardziej znana forma konfliktu serologicznego. Pojawia się, gdy ciężarna ma grupę Rh ujemną, a dziecko odziedziczoną po ojcu Rh dodatnią. Konflikt matczyno-płodowy [kiedy organizm matki w wyniku uczulenia wytworzy przeciwciała przeciwko krwinkom czerwonym płodu] może prowadzić do ciężkiej choroby hemolitycznej, w której następuje rozpad krwinek czerwonych płodu. Doprowadza to do ciężkiej niedokrwistości, a następnie niewydolności krążenia i obrzęku płodu. W skrajnym przypadku może doprowadzić do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.

Wystarczy > 0,2 ml krwi płodu, która przedostanie się do krwiobiegu matki, a jej organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała (proces immunizacji). Najczęściej taki przeciek krwi płodu do krążenia matki następuje dopiero podczas porodu, dlatego w pierwszej ciąży rzadko występuje konflikt serologiczny.

Jednak już w trakcie ciąży, w wyniku uszkodzenia bariery łożyskowej, może dojść do immunizacji, czyli uczulenia matki antygenami krwinek płodowych. Prowadzą do tego krwawienia śródciążowe (również te utajone), urazy brzucha, poronienia lub zabiegi inwazyjne, takie jak amniopunkcja lub kordocenteza.

Powstałe raz przeciwciała będą stanowić zagrożenie w drugiej i każdej kolejnej ciąży, jeśli płód będzie miał grupę krwi Rh dodatnią.

Konflikty serologiczne w zakresie innych układów antygenowych występują niezwykle rzadko. Na krwinkach czerwonych może być obecnych kilkadziesiąt różnych antygenów, mogących powodować konflikt serologiczny o różnym nasileniu, od bardzo łagodnych do bardzo ciężkich postaci.

Profilaktyka śródciążowa jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia zmniejszenie ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego w układzie Rh i związanej z nim choroby hemolitycznej prawie w 100%. Polega ona na podaniu immunoglobuliny anty-D, kobiecie w 28-30 tygodniu ciąży. Wymagana dawka immunoglobuliny anty-D to 300μg.

Żeby zgłosić się na podanie immunoglobuliny należy przynieść wynik badania przeciwciał anty Rh ( możesz też mieć ten wynik pod nazwą: przeciwciał anty D, tzw. przeciwciał nieregularnych, czy alloprzeciwciał ).

Zadzwoń +48 530 021 300

error: Content is protected !!