fbpx

Fizjoterapia onkologiczna

Pacjenci z chorobami nowotworowymi wymagają specjalistycznej opieki, zwłaszcza po zakończeniu leczenia farmakologicznego (ale również w jego trakcie).

Fizjoterapia onkologiczna to najskuteczniejszy sposób na usprawnienie organizmu, a przede wszystkim zapobieganie powstawaniu zaburzeń czynnościowych. Nie mniej ważne jest przywracanie sprawności narządu ruchu. To wszystko poprawia jakość życia i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań.

Rodzaj ćwiczeń dobierany jest w sposób indywidualny.

Fizjoterapia onkologiczna zwiększa ruchomość w stawach i poprawia siłę mięśniową. Ma to pozytywny wpływ na wszelkiego rodzaju zaburzenia postawy i swobodnego poruszania się.

Regularna aktywność fizyczna i zabiegi pomagają poprawić odporność organizmu, usprawniają krążenie tętnicze krwi, czy też kondycję serca. Nie sposób nie wspomnieć o stanie psychicznym pacjenta, który po odbyciu serii masaży lub rozmaitych form ruchu, obserwuje u siebie poprawę samopoczucia. Wyniki badań wykazały, że fizjoterapia zmniejsza ryzyko rozwoju depresji, stanów lękowych i innych schorzeń o podłożu psychicznym.

Zabiegi przeznaczone są przede wszystkim dla osób:

 • które są w trakcie lub przeszły radioterapię,
 • po zabiegach chirurgicznych (onkologicznych), (rak prostaty )
 • z zaburzeniami systemowymi,
 • z obrzękami chłonnymi,
 • chcących uśmierzyć dolegliwości bólowe,
 • ograniczonych ruchowo,
 • z niewydolnością oddechową,
 • z upośledzeniem funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego,
 • w terminalnej fazie chorób onkologicznych.

Fizjoterapia po mastektomii

Najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród Polek jest rak piersi. Statystycznie ok. 5000 kobiet rocznie umiera z jego powodu w naszym kraju. Jest drugą, zaraz po raku płuc, przyczyną zgonów Polek z przyczyn onkologicznych. Co roku, notuje się coraz więcej zachorowań na ten nowotwór – nawet do kilkunastu tysięcy! Obserwuje się jednak malejącą umieralność z powodu raka piersi, mimo tak gwałtownego wzrostu zachorowalności.

Dzięki zwiększaniu świadomości kobiet oraz coraz lepszym procedurom medycznym, rak piersi jest wykrywany we wczesnym stadium, co zwiększa szanse wyleczenia.

Kobiety chorujące na raka piersi, coraz częściej decydują się na zabieg mastektomii, czyli odjęcia jednej lub dwóch piersi w stopniu częściowym, lub całkowitym. Jest to zabieg, który ma na celu zapobieganie powstawaniu przerzutów, a co za tym idzie, zwiększa szansę na dłuższe życie.

Warto jednak pamiętać o tym, że istotnym elementem jest fizjoterapia po mastektomii, której zadaniem jest:

 • zwiększenie zakresu ruchu w kończynie po stronie operowanej,
 • zmniejszenie obrzęków limfatycznych,
 • zredukowanie ryzyka zastoju chłonki,
 • poprawa siły mięśni po stronie operowanej,
 • polepszenie komfortu życia pacjentki.

Zabiegi fizjoterapii po mastektomii należy rozpocząć już od momentu zdjęcia szwów po operacji.

Sama blizna po usunięciu piersi wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Zabezpiecza to przed zrostem tkanek, który zwiększa ryzyko powikłań pod postacią np. ograniczenia ruchliwości lub obrzęków.
Najczęściej stosowanymi zabiegami są np.:

 • drenaż limfatyczny wykonywany w sposób manualny usprawniający krążenie limfy i zapobiegający jej zastojowi i obrzękom,
 • automasaż, jego zaletą jest to, że po przeszkoleniu przez fizjoterapeutę można go z powodzeniem stosować w warunkach domowych,
 • gimnastyka, przeprowadzana indywidualnie lub w grupie,
 • kinesiotaping, inaczej plastrowanie dynamiczne. To metoda przyczyniająca się do skutecznego odprowadzenia limfy z węzłów chłonnych.

Fizjoterapia po mastektomii jest niezbędnym elementem procesu, który pozwoliłyby na pełny powrót do sprawności ruchowej po leczeniu onkologicznym. Przez kilka dekad panował pogląd, że kobiety po zabiegu mastektomii powinny unikać obciążania kończyny górnej po stronie operowanej. Jako argument podawano zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęków limfatycznych. Niestety brak ćwiczeń tego rodzaju prowadzi do zmniejszenia siły i masy mięśniowej, co znacząco zmniejsza funkcjonalność kończyny i mięśni obręczy barkowej.

Fizjoterapia neurologiczna, po udarze mózgu

Rehabilitacja to IV filar postępowania po udarze mózgu. Jest też najdłuższym etapem w procesie leczenia. Oczywiście istotnym elementem rekonwalescencji i prewencji kolejnych epizodów jest zbilansowana dieta i odpowiednia aktywność fizyczna, jednak w tej części pragnę przedstawić istotę fizjoterapii po udarze mózgu.

Najczęstszym objawem po przebytym udarze mózgu jest sparaliżowana (w mniejszym lub większym stopniu) połowa ciała.
Powoduje to trudności w lokomocji jak i czynności dnia codziennego. Mogą pojawić się utrudnienia w komunikowaniu się czy też spożywaniu posiłków. Pacjent może wymagać na początku opieki całodobowej.

Jedyną szansą na poprawę jakości życia jest szybka interwencja fizjoterapeutyczna. Pierwsza wizyta specjalisty ma miejsce najczęściej już w pierwszej dobie po udarze w warunkach szpitalnych.

Głównym celem pierwszego etapu jest przeciwdziałanie spastyczności i przywrócenie jak największej sprawność stronie porażonej. Istotne będą pozycje ułożeniowe w łożku, ponieważ większość pacjentów właśnie w tej pozycji spędza pierwsze doby po incydencie.

Nie możemy dopuścić do powstania odleżyn i spastyczności.
Staramy się, o ile jest to możliwe, jak najszybciej spionizować pacjenta, jest to najlepsza metoda, aby nie dopuścić do zmian martwiczych na skórze.

Głowną częścią rehabilitacji po udarze mózgu jest fizjoterapia funkcjonalna. Najważniejsze będą tu:

 • ćwiczenia ruchowe m.in.czynne, bierne, izometryczne, synergistyczne itp.
 • „rehabilitacja ręki” – poprawa ruchomości stawu barkowego, łokcia, praca nad motoryką małą dłoni
 • nauka czynności lokomocji – praca nad wzmocnieniem cyklu chodu, prawidłowej pracy miednicy
 • nauka czynności dnia codziennego – praca nad usprawnianiem zaspokajania swoich potrzeb fizjologicznych takich jak : spożywanie pokarmów, ubieranie się, toaleta
 • nauka funkcji poznawczych – wymagają współpracy zespołu specjalistów : fizjoterapeuty, logopedy, neurologopedy oraz psychologa

Cały proces rehabilitacji jest bardzo złożony i ciężko określić czas trwania postępowania do powrotu do życia codziennego. Udar mózgu niesie za sobą szereg niepełnosprawności, z którymi często pacjent zostaje do końca życia. Jednak prawidłowo i szybko wdrożona fizjoterapia pozwala uniknąć wielu konsekwencji zdrowotnych spowodowanymi powikłaniami po udarze mózgu.

Nasi specjaliści

Zadzwoń +48 530 021 300

error: Content is protected !!